metin2 pvp sunucu - Genel Bakış

Metin 2’de ilk özellikle birle?en sunucu adlar? bu ?ekildedir. Ancak bilahare tekrardan baz? sunucular birle?ti. ?imdi en son ki birle?imi zirya yazal?m.?lk kurulum dahil ba?lamak üzere size 5 ücretsiz files de?nöbetikli?i hakk? veriyoruz her kamer paketinizi uzatt???n?zda haklar?n?z yenileniyor.Buna zeyil olarak Dandanakan ve Küçük asya s

read more